6BT / 6BTA 5.9 Mechanical Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

6CTA 8.3 Mechanical Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

QSB 5.9 Electronic Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

QSB 6.7 Electronic Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

QSC 8.3 Electronic Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

QSL 9 Electronic Engines

[hr color="#aaaaaa" style="line" size="1px"]

QSM 11 Electronic Engines